Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Praktikant Küche (m/w/d)

Sommersaison
Familienhotel Post

Praktikum / Ferialjob

ab 05.06.2023

vor 3 Tagen

Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Praktikant Service (m/w/d)

Sommersaison
Familienhotel Post

Praktikum / Ferialjob

ab 05.06.2023

vor 3 Tagen

Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Koch (m/w/d)

Ganzjährig
Familienhotel Post

Berufsanfänger

ab 01.05.2023

vor 3 Tagen

Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Koch (m/w/d)

Ganzjährig
Familienhotel Post

Lehre / Ausbildung

ab 01.03.2022

vor 3 Tagen

Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Mitarbeiter Housekeeping (m/w/d)

Ganzjährig
Familienhotel Post

Berufserfahren

ab 01.05.2023

vor 3 Tagen

Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Souschef (m/w/d)

Ganzjährig
Familienhotel Post

leitende Position

ab 15.05.2023

vor 3 Tagen

Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Chef de Rang (m/w/d)

Ganzjährig
Familienhotel Post

Berufserfahren

ab 15.05.2023

vor 3 Tagen

Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Chef de Rang (m/w/d)

Ganzjährig
Familienhotel Post

Berufserfahren

ab 11.04.2022

vor 3 Tagen

Icon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-whiteIcon: star-small-fill-white

Hotel & Gastgewerbeassistent (m/w/d)

Ganzjährig
Familienhotel Post

Lehre / Ausbildung

ab 01.09.2022

vor 3 Tagen