Rýchla aplikácia - Pre žiadateľov - Hogastjob

Aplikujte ako
Kuchár (m/ž/d)

sa na Naturhotel Bauernhofer

Anger, Österreich bezprostredne od Celoročne

Na plný úväzok (4/5 dní v týždni)

Profesionáli

2.000 € net