Ochrana údajov - Právna stránka - Hogastjob

Zásady ochrany osobných údajov

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie používané na webovej stránke sú rozdelené do kategórií. Nižšie si môžete prečítať informácie o jednotlivých kategóriách a povoliť alebo zamietnuť niektoré alebo všetky z nich.
Zodpovednou stranou v zmysle zákonov o ochrane údajov, najmä všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (DSGVO), je:

HOGAST Einkaufsgenossenschaft für das Hotel- und Gastgewerbe regGenmbHSonystraße
4A-5081 Anif/NiederalmTel.
: +43 (0) 6246 / 89 63 - 0Fax
: +43 (0) 6246 / 89 63 - 990
www.hogast.atRegistračné číslo spoločnosti: FN 69493xIČO: ATU34003805Forma spoločnosti
: Družstvo s ručením obmedzenýmSúdny dvor:

Salzburg


Vaše práva dotknutej osoby

Nasledujúce práva môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré vám poskytne náš úradník pre ochranu údajov:

- informácie o vašich údajoch, ktoré ukladáme, a o ich spracovaní (článok 15 DSGVO),
- oprava nesprávnych osobných údajov (článok 16 DSGVO),
- vymazanie vašich údajov, ktoré ukladáme (článok 16 DS
GVO).
17 DSGVO),
- obmedzenie spracovania údajov, ak ešte nemôžeme vymazať vaše údaje z dôvodu zákonných povinností (čl. 18 DSGVO)
,

- námietka proti spracovaniu vašich údajov z našej strany (čl. 21 DSGVO) a
- prenosnosť údajov, ak ste súhlasili so spracovaním údajov alebo ste uzavreli
ste s nami uzavreli zmluvu (§ 20 DSGVO).

Ak ste nám udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Sťažnosť môžete kedykoľvek podať dozornému orgánu, napr. príslušnému dozornému orgánu v spolkovej krajine vášho bydliska alebo orgánu zodpovednému za nás ako správcu.

Zoznam orgánov dohľadu (pre neverejný sektor) s adresami nájdete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zhromažďovanie všeobecných informácií pri návšteve našej webovej stránky

Povaha a účel spracovania:

Pri vstupe na našu webovú stránku, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo inak neposkytnete informácie, sa automaticky zhromažďujú informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie (súbory denníka servera) zahŕňajú napríklad typ webového prehliadača, používaný operačný systém, názov domény poskytovateľa internetových služieb, vašu IP adresu a podobne.

Spracúvajú sa najmä na tieto účely:

- Zabezpečenie bezproblémového pripojenia webovej stránky,
- Zabezpečenie bezproblémového používania našej webovej stránky,
- Vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému

, ako aj


- Na ďalšie administratívne účely


.

Vaše údaje nepoužívame na vyvodzovanie záverov o vašej osobe. Informácie tohto druhu v prípade potreby štatisticky vyhodnocujeme, aby sme mohli optimalizovať našu webovú stránku a technológiu, ktorá sa za ňou nachádza.


Právny základ:

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky.


Príjemca:

Príjemcami údajov môžu byť poskytovatelia technických služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia objednávok na prevádzku a údržbu našej webovej stránky.


Doba skladovania:

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené. Vo všeobecnosti ide o údaje, ktoré sa používajú na poskytovanie webovej stránky po skončení príslušnej relácie.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov nie je vyžadované zo zákona ani zo zmluvy. Bez IP adresy však nie je možné zaručiť služby a funkčnosť našej webovej stránky. Okrem toho jednotlivé služby a výkony nemusia byť k dispozícii alebo môžu byť obmedzené. Z tohto dôvodu je námietka vylúčená.

Cookies

Povaha a účel spracovania:

Podobne ako mnohé iné webové stránky, aj my používame tzv. "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia (notebooku, tabletu, smartfónu a podobne), keď navštívite našu webovú lokalitu.

To nám poskytuje určité údaje, ako je IP adresa, používaný prehliadač a operačný systém.

Súbory cookie nemožno použiť na spúšťanie programov alebo prenos vírusov do počítača. Informácie obsiahnuté v súboroch cookie nám umožňujú uľahčiť vašu navigáciu a umožniť správne zobrazenie našich webových stránok.

Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa za žiadnych okolností neposkytujú tretím stranám ani sa nespájajú s osobnými údajmi bez vášho súhlasu.

Samozrejme, naše webové stránky si môžete prezerať aj bez súborov cookie. Internetové prehliadače sú pravidelne nastavené na prijímanie súborov cookie. Vo všeobecnosti môžete používanie súborov cookie kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak chcete zistiť, ako zmeniť tieto nastavenia, použite funkcie pomoci svojho internetového prehliadača. Upozorňujeme, že jednotlivé funkcie našej webovej stránky nemusia fungovať, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.


Trvanie ukladania a použité súbory cookie:

Pokiaľ nám povolíte používanie súborov cookie prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača alebo súhlasu, môžu sa na našich webových stránkach používať tieto súbory cookie:

Pokiaľ tieto súbory cookie môžu ovplyvniť (aj) osobné údaje, budeme vás o tom informovať v nasledujúcich častiach.

Jednotlivé súbory cookie alebo celý zoznam súborov cookie môžete vymazať prostredníctvom nastavení prehliadača. Okrem toho dostanete informácie a pokyny, ako tieto súbory cookie vymazať alebo zablokovať ich ukladanie. V závislosti od poskytovateľa vášho prehliadača nájdete potrebné informácie pod nasledujúcimi odkazmi:

mozilla Firefox: https:
//support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen Internet Explorer: https:
//support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Google Chrome: https:
//support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de Opera:


http://www.opera.com/de/help Safari:
https:
//support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DESúbory cookie používané na webovej lokalite sú rozdelené do kategórií. Nižšie si môžete prečítať informácie o jednotlivých kategóriách a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú zakázané kategórie, ktoré boli predtým povolené, všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii budú z vášho prehliadača odstránené. Okrem toho si môžete pozrieť zoznam súborov cookie a každú priradenú kategóriu a ďalšie informácie vo vyhlásení o súboroch cookie.

Nevyhnutné súbory cookie

Nevyhnutné súbory cookie zabezpečujú základné funkcie tejto webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže webová lokalita správne fungovať. Normálne sú povolené a nie je možné ich vypnúť.


Názov Názov hostiteľa Cesta Expirácia
Neos_Session www.hogastjob.com / 1 hodina

Nastavenia používateľa

Súbory cookie nám tiež umožňujú získavať informácie o používaní a prispôsobovať a optimalizovať naše webové stránky potrebám našich návštevníkov. To môže zahŕňať ukladanie vybraných mien, regiónov, jazykov alebo farebných motívov.

Analytické súbory cookie

Analytické súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať našu webovú lokalitu zhromažďovaním a vykazovaním informácií o jej používaní.


Názov Hostiteľské meno Cesta Expirácia
_gat_UA-1251357-4 .hogastjob.com / 1 hodina
_ga .hogastjob.com / 730 dní

Obsahuje jedinečný identifikátor používaný službou Google Analytics na určenie toho, že dve rôzne zobrazenia patria tomu istému používateľovi v rámci relácií prehliadania.
_gid .hogastjob.com / 1 tag

Obsahuje jedinečný identifikátor používaný službou Google Analytics na určenie toho, že dve rôzne zobrazenia patria tomu istému používateľovi v rámci relácií prehliadania.
_gcl_au .hogastjob.com / 90 dní

Používa sa v službe Google AdSense na pochopenie interakcie používateľa s webovou stránkou prostredníctvom generovania analytických údajov.

Marketingové súbory cookie

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach s cieľom zobrazovať relevantné a pútavé reklamy.
Názov Hostiteľské meno Cesta Expirácia
_fbp .hogastjob.com / 90 dní

Reklamný súbor cookie prvej strany Facebook Pixel. Facebook ho používa na sledovanie návštev na webových stránkach s cieľom poskytovať sériu reklamných produktov, ako je napríklad ponuka v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

Registrácia na našej webovej stránke

Povaha a účel spracovania:

Pri registrácii na používanie našich personalizovaných služieb sa zhromažďujú niektoré osobné údaje, napríklad meno, adresa, kontaktné a komunikačné údaje (napr. telefónne číslo a e-mailová adresa). Ak ste u nás zaregistrovaní, máte prístup k obsahu a službám, ktoré ponúkame len registrovaným používateľom. Registrovaní používatelia majú tiež možnosť kedykoľvek zmeniť alebo vymazať údaje poskytnuté počas registrácie, ak je to potrebné. Samozrejme, kedykoľvek vám poskytneme informácie o osobných údajoch, ktoré sme o vás uložili.


Právny základ:

Spracovanie údajov zadaných počas registrácie je založené na súhlase používateľa (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).

Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, ďalším právnym základom na spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO.


Príjemca:

Príjemcami údajov môžu byť poskytovatelia technických služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia objednávok na prevádzku a údržbu našej webovej stránky.


Doba skladovania:

Údaje sa v tomto kontexte spracúvajú len vtedy, ak je udelený príslušný súhlas. Potom sa vymažú, ak neexistujú žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa ich uchovávania. Ak nás chcete v tejto súvislosti kontaktovať, použite kontaktné údaje uvedené na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, založené výlučne na vašom súhlase. Bez poskytnutia vašich osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť prístup k nami ponúkanému obsahu a službám.

Poskytovanie spoplatnených služieb

Povaha a účel spracovania:

Na poskytnutie spoplatnených služieb požadujeme ďalšie údaje, napríklad platobné údaje, aby sme mohli spracovať vašu objednávku.


Právny základ:

Spracovanie údajov potrebných na uzavretie zmluvy sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO.


Príjemca:

Príjemcami údajov sú prípadne spracovatelia objednávok.


Doba skladovania:

Tieto údaje uchovávame v našich systémoch až do uplynutia zákonných lehôt uchovávania. Z dôvodu správneho vedenia účtovníctva a daňových zákonov je to spravidla 6 alebo 10 rokov.


Povinné alebo vyžadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia vašich osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť prístup k nášmu ponúkanému obsahu a službám.

Funkcia komentára

Povaha a účel spracovania:

Keď používatelia zanechávajú komentáre na našej webovej stránke, okrem týchto údajov sa ukladá aj čas ich vytvorenia a používateľské meno, ktoré si návštevník webovej stránky predtým zvolil. Je to z dôvodu našej bezpečnosti, pretože môžeme byť stíhaní za nezákonný obsah na našich webových stránkach, aj keď ho vytvorili používatelia.


Právny základ:

Spracovanie údajov zadaných ako komentáre je založené na oprávnenom záujme (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Poskytnutím funkcie komentára by sme vám chceli umožniť jednoduchú interakciu. Poskytnuté informácie budú uložené na účely spracovania žiadosti a prípadných ďalších otázok.


Príjemca:

Príjemcami údajov sú prípadne spracovatelia objednávok.


Doba skladovania:

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na účel zhromažďovania. Spravidla je to vtedy, keď sa komunikácia s používateľom ukončila a spoločnosť môže z okolností usúdiť, že príslušná záležitosť bola definitívne objasnená.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia vašich osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť prístup k našej funkcii komentárov.

Newsletter

Povaha a účel spracovania:

Vaše údaje sa použijú len na zasielanie noviniek, ktoré ste si prihlásili, e-mailom. Vaše meno sa uvádza preto, aby sme vás mohli osobne osloviť v bulletine a v prípade potreby vás identifikovať, ak si želáte uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba.

Ak chcete dostávať newsletter, stačí uviesť svoju e-mailovú adresu. Pri registrácii na odber nášho informačného bulletinu sa vami poskytnuté údaje použijú výlučne na tento účel. Odberatelia môžu byť e-mailom informovaní aj o okolnostiach týkajúcich sa služby alebo registrácie (napr. o zmenách v službe zasielania noviniek alebo o technických okolnostiach).

Na účinnú registráciu potrebujeme platnú e-mailovú adresu. Na overenie, či registráciu skutočne vykonal vlastník e-mailovej adresy, používame postup "dvojitého otvorenia". Na tento účel zaznamenávame objednávku informačného bulletinu, odoslanie potvrdzujúceho e-mailu a prijatie požadovanej odpovede. Žiadne ďalšie údaje sa nezbierajú. Údaje sa používajú výlučne na zasielanie newslettera a neposkytujú sa tretím stranám.


Právny základ:

Na základe vášho výslovne udeleného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO) vám budeme pravidelne posielať náš newsletter alebo porovnateľné informácie e-mailom na vami zadanú e-mailovú adresu.

Súhlas s uchovávaním vašich osobných údajov a ich používaním na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odkaz na tento efekt nájdete v každom bulletine. Okrem toho sa môžete kedykoľvek odhlásiť priamo na tejto webovej stránke alebo nás informovať o svojom odvolaní prostredníctvom kontaktnej možnosti uvedenej na konci tohto oznámenia o ochrane údajov.


Príjemca:

Príjemcami údajov sú prípadne spracovatelia objednávok.


Doba skladovania:

V tejto súvislosti sa údaje spracúvajú len dovtedy, kým je udelený príslušný súhlas. Potom sa vymažú.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, založené výlučne na vašom súhlase. Žiaľ, bez vášho súhlasu vám nemôžeme posielať náš newsletter.

Kontaktný formulár

Povaha a účel spracovania:

Vami zadané údaje budú uložené na účely individuálnej komunikácie s vami. Na tento účel je potrebné uviesť platnú e-mailovú adresu a vaše meno. Používa sa na zadanie otázky a následnú odpoveď na ňu. Poskytnutie ďalších údajov nie je povinné.


Právny základ:

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári je založené na oprávnenom záujme (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Poskytnutím kontaktného formulára by sme vám chceli umožniť kontaktovať nás jednoduchým spôsobom. Informácie, ktoré poskytnete, budú uložené na účely spracovania otázky a prípadných ďalších otázok.

Ak nás kontaktujete, aby ste si vyžiadali cenovú ponuku, údaje zadané v kontaktnom formulári budú spracované na vykonanie predzmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO).


Príjemca:

Príjemcami údajov sú prípadne spracovatelia objednávok.


Doba skladovania:

Údaje budú vymazané najneskôr do 6 mesiacov od spracovania žiadosti.

Ak existuje zmluvný vzťah, podliehame zákonným lehotám na uchovávanie údajov podľa nemeckého obchodného zákonníka (HGB) a po uplynutí týchto lehôt vaše údaje vymažeme.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Vašu žiadosť však môžeme spracovať len vtedy, ak nám poskytnete svoje meno, e-mailovú adresu a dôvod žiadosti.

Používanie služby Google Analytics

Povaha a účel spracovania:

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Vzhľadom na aktiváciu anonymizácie IP na týchto webových stránkach však spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Účelom spracovania údajov je vyhodnocovanie používania webovej stránky a zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke. Ďalšie súvisiace služby sa potom majú poskytovať na základe používania webovej stránky a internetu.


Právny základ:

Spracovanie údajov je založené na súhlase používateľa (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).


Príjemca:

Príjemcom údajov je spoločnosť Google ako spracovateľ objednávok. Na tento účel sme so spoločnosťou Google uzavreli príslušnú zmluvu o spracovaní objednávok.


Doba skladovania:

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na účely našej evidencie.


Transfer do tretej krajiny:

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje v USA a podriadila sa Štítu na ochranu súkromia EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, založené výlučne na vašom súhlase. Ak zabránite prístupu, môže to mať za následok funkčné obmedzenia na webovej stránke.


Odvolanie súhlasu:

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:

Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics.

Okrem toho alebo ako alternatívu k doplnku prehliadača môžete kliknutím na tento odkaz zabrániť sledovaniu pomocou služby Google Analytics na našich stránkach. Tým sa do vášho zariadenia nainštaluje súbor cookie na odhlásenie. Tým sa zabráni zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics pre túto webovú lokalitu a pre tento prehliadač v budúcnosti, pokiaľ zostane súbor cookie nainštalovaný vo vašom prehliadači.


Profilovanie:

Nástroj na sledovanie Google Analytics možno použiť na vyhodnotenie správania návštevníkov webovej stránky a analýzu ich záujmov. Na tento účel vytvoríme pseudonymný profil používateľa.

Používanie knižníc skriptov (Google Web Fonts)

Povaha a účel spracovania:

Aby sa náš obsah zobrazoval správne a graficky príťažlivo vo všetkých prehliadačoch, používame na tejto webovej lokalite na zobrazovanie písma "Google Web Fonts" od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len "Google").

Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa knižnice Google nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/


Právny základ:

Právnym základom integrácie webových fontov Google a súvisiaceho prenosu údajov spoločnosti Google je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).


Príjemca:

Vyvolanie knižníc skriptov alebo knižníc písiem automaticky vyvolá spojenie s prevádzkovateľom knižnice. Teoreticky je možné - ale v súčasnosti tiež nie je jasné, či a prípadne na aké účely -, že prevádzkovateľ v tomto prípade zhromažďuje údaje Google.


Doba skladovania:

Prostredníctvom integrácie webových písiem Google nezhromažďujeme žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


Transfer do tretej krajiny:

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje v USA a podriadila sa Štítu na ochranu súkromia EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie osobných údajov nie je vyžadované zo zákona ani na základe zmluvy. Správne zobrazenie obsahu však nemusí byť možné kvôli štandardným písmom.


Odvolanie súhlasu:

Na zobrazenie obsahu sa pravidelne používa programovací jazyk JavaScript. Môžete preto namietať proti spracovaniu údajov deaktiváciou vykonávania JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo inštaláciou blokátora JavaScriptu. Upozorňujeme, že to môže mať za následok funkčné obmedzenia na webovej lokalite.

Vložené videá YouTube

Povaha a účel spracovania:

Na niektoré naše webové stránky sme vložili videá zo služby YouTube. Prevádzkovateľom príslušných zásuvných modulov je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (ďalej len "YouTube"). Keď navštívite stránku s pluginom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Týmto spôsobom YouTube informuje, ktoré stránky navštevujete. Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, YouTube môže priradiť vaše správanie pri surfovaní k vám osobne. Môžete tomu zabrániť tak, že sa najprv odhlásite zo svojho konta YouTube.

Ak sa spustí video YouTube, poskytovateľ používa súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o správaní používateľa.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov spoločnosťou YouTube nájdete vo vyhláseniach poskytovateľa o ochrane údajov, kde nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach v tejto súvislosti a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia(https://policies.google.com/privacy). Spoločnosť Google spracúva vaše údaje v USA a podriadila sa Štítu na ochranu súkromia EÚ - USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


Právny základ:

Právnym základom integrácie služby YouTube a súvisiaceho prenosu údajov spoločnosti Google je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).


Príjemca:

Vyvolaním služby YouTube sa automaticky spustí pripojenie k službe Google.


Doba uchovávania a odvolanie súhlasu:

Každý, kto deaktivoval ukladanie súborov cookie pre reklamný program spoločnosti Google, nebude musieť pri sledovaní videí YouTube očakávať žiadne takéto súbory cookie. YouTube však ukladá aj iné ako osobné informácie o používaní v iných súboroch cookie. Ak tomu chcete zabrániť, musíte zablokovať ukladanie súborov cookie v prehliadači.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe YouTube nájdete vo vyhlásení poskytovateľa o ochrane údajov na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Transfer do tretej krajiny:

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje v USA a podriadila sa Štítu na ochranu súkromia EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, založené výlučne na vašom súhlase. Ak zabránite prístupu, môže to mať za následok funkčné obmedzenia na webovej stránke.

Sociálne pluginy

Povaha a účel spracovania:

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť používať tzv. "tlačidlá sociálnych médií". Na ochranu vašich údajov sa pri implementácii spoliehame na riešenie "Shariff". To znamená, že tieto tlačidlá sú na webovej stránke integrované len ako grafika, ktorá obsahuje odkaz na príslušnú webovú stránku poskytovateľa tlačidiel. Kliknutím na grafiku budete presmerovaní na služby príslušného poskytovateľa. Až potom budú vaše údaje odoslané príslušným poskytovateľom. Ak na grafiku nekliknete, nedôjde k výmene medzi vami a poskytovateľmi tlačidiel sociálnych médií. Informácie o zhromažďovaní a používaní vašich údajov v sociálnych sieťach nájdete v príslušných podmienkach používania príslušných poskytovateľov. Viac informácií o riešení Shariff nájdete tu: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na našu webovú stránku sme integrovali tlačidlá sociálnych médií nasledujúcich spoločností
:

Google AdWords

Povaha a účel spracovania:

Naša webová stránka používa sledovanie konverzií Google. Spoločnosť prevádzkujúca služby Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ak ste na našu webovú lokalitu vstúpili prostredníctvom reklamy umiestnenej spoločnosťou Google, Google AdWords nastaví vo vašom počítači súbor cookie. Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google.

Ak používateľ navštívi určité stránky našej webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať na webových stránkach zákazníkov AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou na sledovanie konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, ktoré by používateľov osobne identifikovali.


Právny základ:

Právnym základom integrácie služby Google AdWords a súvisiaceho prenosu údajov spoločnosti Google je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).


Príjemca:

Pri každej návšteve našej webovej stránky sa osobné údaje vrátane vašej IP adresy prenesú do spoločnosti Google v USA. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického postupu poskytnúť tretím stranám.

Naša spoločnosť neobsahuje žiadne informácie od spoločnosti Google, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať dotknutú osobu.


Doba skladovania:

Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu.


Transfer do tretej krajiny:

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje v USA a podriadila sa Štítu na ochranu súkromia EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


Odvolanie súhlasu:

Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete odmietnuť nastavenie súboru cookie, ktorý je na to potrebný - napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie, alebo nastavením prehliadača tak, aby boli súbory cookie z domény "googleleadservices.com" zablokované.

Upozorňujeme, že súbory cookie s možnosťou odhlásenia nemôžete vymazať, pokiaľ nechcete, aby sa zaznamenávali údaje o meraní. Po vymazaní všetkých súborov cookie z prehliadača je potrebné znova nastaviť príslušný súbor cookie na odhlásenie.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, založené výlučne na vašom súhlase. Ak zabránite prístupu, môže to mať za následok funkčné obmedzenia na webovej stránke.

Používanie služby Google Remarketing

Povaha a účel spracovania:

Táto webová stránka využíva funkciu remarketingu spoločnosti Google Inc. Prevádzkovateľom služieb remarketingu Google je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google").

Táto funkcia sa používa na zobrazovanie záujmovo orientovaných reklám návštevníkom webových stránok v rámci reklamnej siete Google. V prehliadači návštevníka webovej stránky sa uloží takzvaný "cookie", ktorý umožňuje rozpoznať návštevníka, keď vyvolá webové stránky patriace do reklamnej siete Google. Na týchto stránkach sa návštevníkovi môžu zobrazovať reklamy, ktoré súvisia s obsahom, ktorý návštevník predtým navštívil na webových stránkach, ktoré využívajú funkciu remarketingu spoločnosti Google.


Právny základ:

Právnym základom integrácie remarketingu Google a súvisiaceho prenosu údajov spoločnosti Google je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).


Príjemca:

Pri každej návšteve našej webovej stránky sa osobné údaje vrátane vašej IP adresy prenesú do spoločnosti Google v USA. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického postupu poskytnúť tretím stranám.

Naša spoločnosť neobsahuje žiadne informácie od spoločnosti Google, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať dotknutú osobu.


Odvolanie súhlasu:

Podľa vlastných informácií spoločnosť Google počas tohto procesu nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Ak napriek tomu nechcete používať funkciu remarketingu Google, môžete ju spravidla deaktivovať vykonaním príslušných nastavení na stránke https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465 . Používanie súborov cookie na záujmovo orientovanú reklamu môžete deaktivovať aj prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete podľa pokynov na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


Predpísané alebo požadované ustanovenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, založené výlučne na vašom súhlase. Ak zakážete prístup, môže to mať za následok funkčné obmedzenia webovej stránky.

Sentry

Používame službu Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St # 408, San Francisco, CA 94107, USA) na zlepšenie technickej stability našej služby prostredníctvom monitorovania stability systému a identifikácie chýb kódu. Sentry slúži len na tieto účely a nevyhodnocuje údaje na reklamné účely. Údaje o používateľovi, ako sú údaje o zariadení alebo čas chyby, sa zhromažďujú anonymne, nepoužívajú sa na personalizované účely a následne sa vymažú. Ďalšie informácie o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Sentry: https: //sentry.io/privacy/.

Hotjar

Službu Hotjar používame na lepšie pochopenie potrieb našich používateľov a na optimalizáciu ponuky a skúseností na tejto webovej lokalite. Technológia Hotjar nám umožňuje lepšie porozumieť skúsenostiam našich používateľov (napr. koľko času používatelia strávia na jednotlivých stránkach, na ktoré odkazy klikajú, čo sa im páči a čo nie, atď.) a pomáha nám prispôsobiť našu ponuku spätnej väzbe našich používateľov. Hotjar používa súbory cookie a iné technológie na zhromažďovanie údajov o správaní našich používateľov a ich zariadení, najmä IP adresu zariadenia (zhromažďuje sa a ukladá len anonymne počas vášho používania webovej stránky), veľkosť obrazovky, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o používanom prehliadači, polohu (len krajina), preferovaný jazyk prezerania našej webovej stránky. Hotjar ukladá tieto informácie v našom mene v pseudonymizovanom profile používateľa. Spoločnosť Hotjar má zmluvne zakázané predávať údaje zhromaždené v našom mene.

Viac informácií nájdete v časti "o službe Hotjar" na stránke nápovedy služby Hotjar."

Šifrovanie SSL

Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr. SSL) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Zmena našich zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo upraviť toto vyhlásenie o ochrane údajov tak, aby bolo vždy v súlade s aktuálnymi právnymi požiadavkami, alebo s cieľom zaviesť zmeny našich služieb vo vyhlásení o ochrane údajov, napr. pri zavádzaní nových služieb. Nové vyhlásenie o ochrane údajov sa potom bude vzťahovať na vašu ďalšiu návštevu.

Otázky pre úradníka pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite nám e-mail.

Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené s pomocou spoločnosti activeMind AG, odborníkov na ochranu osobných údajov (verzia #2019-04-10).

Môžete nás kontaktovať na týchto kontaktných údajoch:

HOGAST Einkaufsgenossenschaft f.d.
Hotel- und Gastgewerbe reg.Gen.m.b.H.
Sonystrasse 4A-5081
Anif

Tel.: +43 (0) 6246 / 89 63 - 0Fax
: +43 (0) 6246 / 89 63 - 990

E-mail: office@hogast.at