O spoločnosti HOGASTJOB - Hogastjob

Sme HOGASTJOB.

Kariérny portál pre hotelierstvo a gastronómiu. Spájame to, čo k sebe patrí - či už ide o zamestnancov v kuchyni, v obsluhe, v upratovaní, na recepcii alebo v kancelárii. 
Od učňov až po riaditeľov, pre malé gastronomické podniky, ako aj pre hviezdičkové hotely. A to už viac ako 20 rokov.  Rýchle, jednoduché a účinné.

Objednávka predplatného

Vyhľadávanie a nachádzanie.

Kariérny portál HOGASTJOB už dlhé roky a s veľkým úspechom prevádzkuje HOGAST, nákupné družstvo pre hotelierstvo a gastronómiu. Toto je jediné miesto, kde sa uchádzači a firmy tak dobre, rýchlo a jednoducho nájdu.

Žiadatelia

Uchádzači môžu ľahko nájsť vhodnú prácu prostredníctvom nášho vyhľadávania pracovných ponúk.

Suchen & finden

Zamestnávateľ

Zamestnávatelia zasa môžu rýchlo a jednoducho nájsť nových, kompetentných zamestnancov prostredníctvom vyhľadávania pracovných miest.

HOGASTJOB je dobre prepojený.

HOGASTJOB je oveľa viac ako len burza práce. Za spoločnosťou HOGASTJOB stojí nákupné družstvo HOGAST. Rozsiahla sieť kooperatívneho charakteru. Odbornosť, dôvera, partnerstvo, osobnosť - to sú základné kamene našej spolupráce s partnerskými spoločnosťami a s viac ako 6 000 renomovanými gastronomickými a hotelovými podnikmi, ktoré využívajú naše služby pri svojej každodennej činnosti. Pravidelná výmena a spolupráca s našimi členskými podnikmi nás odlišuje.

HOGASTJOB má najlepších partnerov.

HOGASTJOB má široké portfólio partnerov a divízia HR služieb spoločnosti HOGAST ponúka riešenia v oblasti miezd a prekladov, náboru zamestnancov, ako aj poradenstva a školení.
ďalšie partnerstvá s médiami, mládežníckymi organizáciami, záujmovými skupinami a prázdninovými platformami obohacujú neustále sa rozširujúcu sieť partnerov HOGASTJOB
.

Hogast - Mein Plus
Hogast - Mein Plus
Hogast - Mein Plus
Hogast - Mein Plus

Vzbudil sazáujem?