Rýchla aplikácia - Pre žiadateľov - Hogastjob

Aplikujte ako
Pracovník služieb s/bez inkasa (m/ž/d)

sa na Hotel Inntalerhof

Seefeld, Österreich bezprostredne od Letná / zimná sezóna

Na plný úväzok (5-6)

Profesionáli

2.500 € hrubý